Uczniowie ze szkół w Bangladeszu, Indiach i na Madagaskarze czekają na Twoją pomoc. Misja Szkoła to pomoc ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, ...dalej

MISYJNE DROGI
REDAKCJA I ADMINISTRACJA
UL. OSTATNIA 14, 60-102 POZNAŃ

misdrogi@oblaci.pl
tel. 61 830 65 17, tel. 511 493 653
e-mail: tadyszak@misyjnedrogi.pl

Adopcja misyjna to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa, ale obejmuje ona przynajmniej kilka lat, aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne.
Ciekawostki

Misja Szkoła obejmuje cztery szkoły związane z oblatami. Dwie na Madagaskarze, jedną w Indiach i jedną w Bangladeszu. więcej »